Kết quả Malta Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023.

127

 • 46
 • 60
 • 83
 • 82
 • 4

Kết quả Malta Lotto Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023.

126

 • 40
 • 51
 • 84
 • 87
 • 14

Kết quả Malta Lotto Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023.

125

 • 29
 • 18
 • 51
 • 12
 • 67

Thông tin v? Malta Lotto

Vé có thể được mua tại Malta. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Bảy.

Trong Malta Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 83 và 3 số phụ.

Malta Lotto được tổ chức bởi National Lottery plc. Trang web chinh thưc: lottery.mt