Kết quả Ireland Bài lô tô

51251.8 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Ireland Bài lô tô Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019.

13 16 18 25 38 41 1
Kết quả Giá trị giải
6 175137.8 triệu ₫
5 + 1 2560.2 triệu ₫
5 49.3 triệu ₫
4 + 1 4.6 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 + 1 666209 ₫
3 256288 ₫

Kết quả Ireland Bài lô tô Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019.

14 16 26 27 32 36 17
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 32.5 triệu ₫
4 + 1 3.6 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 + 1 616157 ₫
3 231030 ₫

Kết quả Ireland Bài lô tô Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019.

6 7 19 22 24 46 11
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 715.9 triệu ₫
5 33 triệu ₫
4 + 1 2.3 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 + 1 408531 ₫
3 204150 ₫

Vé có thể được mua tại Ireland. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Ireland Bài lô tô được tổ chức bởi Irish National Lottery www.lottery.ie

Tỷ lệ thắng trong Ireland Bài lô tô

Trong Ireland Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 47

  • Jackpot trong Ireland Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10737573
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1789595
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 44740
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 17895
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 917
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 688
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55