Kết quả Hy Lạp Joker

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020.

2020/2137

 • 23
 • 28
 • 42
 • 44
 • 45
 • 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 3121818391.3 triệu ₫
5 17054792.7 triệu ₫
4 + 1 1353208.7 triệu ₫
4 27064.2 triệu ₫
3 + 1 27064.2 triệu ₫
3 1082.6 triệu ₫
2 + 1 1082.6 triệu ₫
1 + 1 811.9 triệu ₫

Kết quả Hy Lạp Joker Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020.

2020/2136

 • 4
 • 8
 • 19
 • 20
 • 35
 • 9
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 41852174.8 triệu ₫
4 + 1 1353208.7 triệu ₫
4 27064.2 triệu ₫
3 + 1 27064.2 triệu ₫
3 1082.6 triệu ₫
2 + 1 1082.6 triệu ₫
1 + 1 811.9 triệu ₫

Kết quả Hy Lạp Joker Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020.

2020/2135

 • 14
 • 27
 • 36
 • 37
 • 45
 • 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 40309635.9 triệu ₫
4 + 1 1353208.7 triệu ₫
4 27064.2 triệu ₫
3 + 1 27064.2 triệu ₫
3 1082.6 triệu ₫
2 + 1 1082.6 triệu ₫
1 + 1 811.9 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hy-lạp. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Chủ Nhật.

Hy Lạp Joker được tổ chức bởi Opap. Trang web chinh thưc: www.opap.gr

Tỷ lệ thắng trong Hy Lạp Joker

Trong Hy Lạp Joker Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 45 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Hy Lạp Joker là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 24435180
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1286062
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 122176
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6430
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3133
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 165
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 247
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 53