Kết quả Hy Lạp Joker

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020.

2020/2162

 • 10
 • 18
 • 26
 • 31
 • 41
 • 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 19137514.9 triệu ₫
4 + 1 1343281 triệu ₫
4 26865.6 triệu ₫
3 + 1 26865.6 triệu ₫
3 1074.6 triệu ₫
2 + 1 1074.6 triệu ₫
1 + 1 806 triệu ₫

Kết quả Hy Lạp Joker Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020.

2020/2161

 • 13
 • 16
 • 30
 • 39
 • 45
 • 6
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 5021866.8 triệu ₫
4 + 1 1343281 triệu ₫
4 26865.6 triệu ₫
3 + 1 26865.6 triệu ₫
3 1074.6 triệu ₫
2 + 1 1074.6 triệu ₫
1 + 1 806 triệu ₫

Kết quả Hy Lạp Joker Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020.

2020/2160

 • 20
 • 21
 • 35
 • 42
 • 44
 • 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 45320624.5 triệu ₫
4 + 1 1343281 triệu ₫
4 26865.6 triệu ₫
3 + 1 26865.6 triệu ₫
3 1074.6 triệu ₫
2 + 1 1074.6 triệu ₫
1 + 1 806 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hy-lạp. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Chủ Nhật.

Hy Lạp Joker được tổ chức bởi Opap. Trang web chinh thưc: www.opap.gr

Tỷ lệ thắng trong Hy Lạp Joker

Trong Hy Lạp Joker Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 45 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Hy Lạp Joker là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 24435180
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1286062
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 122176
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6430
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3133
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 165
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 247
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 53