Kết quả Hy Lạp Joker

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021.

2021/2229

 • 15
 • 18
 • 22
 • 27
 • 43
 • 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 852298.2 tỷ VNĐ
5 22695.4 tỷ VNĐ
4 + 1 1331.7 tỷ VNĐ
4 26.6 tỷ VNĐ
3 + 1 26.6 tỷ VNĐ
3 1.1 tỷ VNĐ
2 + 1 1.1 tỷ VNĐ
1 + 1 799 triệu VNĐ

Kết quả Hy Lạp Joker Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2021.

2021/2228

 • 6
 • 14
 • 19
 • 43
 • 45
 • 17
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 1331.7 tỷ VNĐ
4 26.6 tỷ VNĐ
3 + 1 26.6 tỷ VNĐ
3 1.1 tỷ VNĐ
2 + 1 1.1 tỷ VNĐ
1 + 1 799 triệu VNĐ

Kết quả Hy Lạp Joker Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020.

2020/2227

 • 3
 • 7
 • 11
 • 18
 • 40
 • 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 16670.9 tỷ VNĐ
4 + 1 1331.7 tỷ VNĐ
4 26.6 tỷ VNĐ
3 + 1 26.6 tỷ VNĐ
3 1.1 tỷ VNĐ
2 + 1 1.1 tỷ VNĐ
1 + 1 799 triệu VNĐ

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020.

2020/2226

 • 14
 • 21
 • 26
 • 43
 • 45
 • 5
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 1331.7 tỷ VNĐ
4 26.6 tỷ VNĐ
3 + 1 26.6 tỷ VNĐ
3 1.1 tỷ VNĐ
2 + 1 1.1 tỷ VNĐ
1 + 1 799 triệu VNĐ

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020.

#2020/2225

 • 12
 • 17
 • 29
 • 30
 • 32
 • 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 1331.7 tỷ VNĐ
4 26.6 tỷ VNĐ
3 + 1 26.6 tỷ VNĐ
3 1.1 tỷ VNĐ
2 + 1 1.1 tỷ VNĐ
1 + 1 799 triệu VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Hy Lạp Joker

Vé có thể được mua tại Hy-lạp. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Chủ Nhật.

Hy Lạp Joker được tổ chức bởi Opap. Trang web chinh thưc: www.opap.gr

Tỷ lệ thắng trong Hy Lạp Joker

Trong Hy Lạp Joker Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 45 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Hy Lạp Joker là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1286062
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 24435180
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6430
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 122176
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 165
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3133
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 247
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 53