Kết quả Hy Lạp Joker

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020.

10 15 24 32 37 2
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 155413.2 triệu ₫
5 533.1 triệu ₫
4 + 1 62.9 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 50191 ₫
2 + 1 50191 ₫
1 + 1 37643 ₫

Kết quả Hy Lạp Joker Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020.

10 14 17 27 44 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 343.3 triệu ₫
4 + 1 62.7 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 50191 ₫
2 + 1 50191 ₫
1 + 1 37643 ₫

Kết quả Hy Lạp Joker Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020.

1 12 13 22 43 18
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 3339.5 triệu ₫
4 + 1 63 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 50423 ₫
2 + 1 50423 ₫
1 + 1 37875 ₫

Kết quả Hy Lạp Joker Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020.

2 4 22 35 41 19
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 538.1 triệu ₫
4 + 1 63 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 50423 ₫
2 + 1 50423 ₫
1 + 1 37875 ₫

Kết quả Hy Lạp Joker Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020.

1 9 11 35 37 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 888 triệu ₫
4 + 1 63.6 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 50888 ₫
2 + 1 50888 ₫
1 + 1 38108 ₫

Vé có thể được mua tại Hy-lạp. Hòa đang trên Chủ Nhật và Thứ Năm.

Hy Lạp Joker được tổ chức bởi Opap www.opap.gr

Tỷ lệ thắng trong Hy Lạp Joker

Trong Hy Lạp Joker Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Hy Lạp Joker là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 24435180
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1286062
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 122176
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6430
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3133
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 165
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 247
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 53