Kết quả Hy Lạp Bài lô tô

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019.

7 13 31 35 37 48 28
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 38.4 triệu ₫
4 768864 ₫
3 38466 ₫

Kết quả Hy Lạp Bài lô tô Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019.

14 23 24 25 29 49 5
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 38.5 triệu ₫
4 770254 ₫
3 38466 ₫

Kết quả Hy Lạp Bài lô tô Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019.

11 16 25 32 42 46 9
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 1276.6 triệu ₫
5 38.3 triệu ₫
4 765851 ₫
3 38235 ₫

Kết quả Hy Lạp Bài lô tô Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019.

21 31 32 39 44 49 6
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 38.3 triệu ₫
4 765156 ₫
3 38235 ₫

Kết quả Hy Lạp Bài lô tô Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019.

3 5 6 21 44 47 16
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 38.3 triệu ₫
4 766083 ₫
3 38235 ₫

Vé có thể được mua tại Hy-lạp. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Hy Lạp Bài lô tô được tổ chức bởi Opap www.opap.gr

Tỷ lệ thắng trong Hy Lạp Bài lô tô

Trong Hy Lạp Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Hy Lạp Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55491
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1083
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 61