Kết quả Hy Lạp Bài lô tô

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019

4 7 13 37 39 44 20

Hy Lạp Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019

7 23 27 45 47 49 17

Hy Lạp Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019

4 6 10 25 38 49 20

Hy Lạp Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 09 tháng 3 năm 2019

1 6 10 38 39 44 15

Hy Lạp Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 06 tháng 3 năm 2019

22 23 29 40 46 47 43

Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy

Vé có thể được mua tại Hy lạp.

Trong Hy Lạp Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Hy Lạp Bài lô tô

Hy Lạp Bài lô tô có 5 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hy Lạp Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55491.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1083.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hy Lạp Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 61.

Hy Lạp Bài lô tô được tổ chức bởi Opap - Trang web chinh thưc