Kết quả Hy Lạp Bài lô tô

Hoa Kỳ Mega Millions

8536.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2019

9 18 26 28 45 47 3
Kết quả Giá trị giải
6 26.6 tỷ ₫
5 + 1 không chiến thắng
5 39 triệu ₫
4 779231.78 ₫
3 39077.89 ₫

Hy Lạp Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2019

3 7 16 30 42 48 37
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 39.1 triệu ₫
4 781790.45 ₫
3 39077.89 ₫

Hy Lạp Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019

1 9 11 21 35 37 22
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 39.2 triệu ₫
4 784116.51 ₫
3 39310.5 ₫

Hy Lạp Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 08 tháng 5 năm 2019

5 30 37 38 42 43 28
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 39.1 triệu ₫
4 781092.63 ₫
3 39077.89 ₫

Hy Lạp Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 04 tháng 5 năm 2019

16 17 24 31 43 44 12
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 39.1 triệu ₫
4 782255.66 ₫
3 39077.89 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Hy lạp.

Trong Hy Lạp Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Hy Lạp Bài lô tô

Hy Lạp Bài lô tô có 5 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hy Lạp Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55491.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1083.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hy Lạp Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 61.

Hy Lạp Bài lô tô được tổ chức bởi Opap - Trang web chinh thưc