Kết quả Hy Lạp Bài lô tô

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019

2 11 24 37 40 43 1

Hy Lạp Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 09 tháng 1 năm 2019

3 9 10 23 40 46 24

Hy Lạp Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 05 tháng 1 năm 2019

1 3 9 26 30 35 29

Hy Lạp Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 02 tháng 1 năm 2019

13 23 26 27 34 44 38

Hy Lạp Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2018

4 6 14 17 23 28 20

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Hy lạp.

Trong Hy Lạp Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Hy Lạp Bài lô tô

Hy Lạp Bài lô tô có 5 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hy Lạp Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55491.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1083.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hy Lạp Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 61.

Hy Lạp Bài lô tô được tổ chức bởi Opap - Trang web chinh thưc