Kết quả Peru Kabala

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019.

06 14 25 26 29 40

Kết quả Peru Kabala Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019.

10 21 26 27 38 40

Kết quả Peru Kabala Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019.

08 12 18 27 28 29

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019.

02 07 11 21 31 33

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019.

03 05 06 19 23 26

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019.

01 07 09 13 14 19

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019.

08 14 16 20 30 34

Vé có thể được mua tại Peru. Hòa đang trên Thứ Năm, Thứ Ba và Thứ Bảy.

Trong Peru Kabala Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 40.

Peru Kabala được tổ chức bởi Intralot De Peru www.intralot.com.pe