Kết quả Jamaica Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024.

2074

 • 17
 • 18
 • 21
 • 27
 • 29
 • 37
 • 25

Kết quả Jamaica Lotto Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

2073

 • 13
 • 16
 • 20
 • 24
 • 28
 • 30
 • 11

Kết quả Jamaica Lotto Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

2072

 • 02
 • 04
 • 05
 • 10
 • 16
 • 28
 • 11

Thông tin v? Jamaica Lotto

Vé có thể được mua tại Jamaica. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Jamaica Lotto được tổ chức bởi Supreme Ventures.

Tỷ lệ thắng trong Jamaica Lotto

Trong Jamaica Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 38 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Jamaica Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.

Thông tin thêm về Supreme Ventures