Kết quả Chile Clasico Loto

9153.3 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Chile Clasico Loto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020.

5 9 17 20 33 37 38
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 3.8 triệu ₫
4 + 1 3.6 triệu ₫
4 166838 ₫
3 + 1 165444 ₫
3 29975 ₫
2 + 1 28581 ₫

Kết quả Chile Clasico Loto Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020.

5 8 18 22 29 31 32
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 2.4 triệu ₫
4 + 1 2.3 triệu ₫
4 108979 ₫
3 + 1 107585 ₫
3 30207 ₫
2 + 1 28813 ₫

Kết quả Chile Clasico Loto Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020.

2 12 19 24 27 38 20
Kết quả Giá trị giải
6 32329.6 triệu ₫
5 + 1 không chiến thắng
5 4.9 triệu ₫
4 + 1 1.7 triệu ₫
4 128730 ₫
3 + 1 101079 ₫
3 30440 ₫
2 + 1 28813 ₫

Vé có thể được mua tại Chile. Hòa đang trên Thứ Ba, Chủ Nhật và Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Chile Clasico Loto

Trong Chile Clasico Loto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 41

  • Jackpot trong Chile Clasico Loto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 4496388
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 749398
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 22041
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 8816
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 534
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 401
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 38
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 50