Kết quả Ukraine Megalot

Kết quả Ukraine Megalot Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022.

2022/2138

 • 16
 • 18
 • 22
 • 30
 • 31
 • 37
 • 4
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 *
5 16418 tỷ VNĐ
4 + 1 692.1 tỷ VNĐ
4 346.1 tỷ VNĐ
3 + 1 55.9 tỷ VNĐ
3 27.9 tỷ VNĐ

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022.

2022/2137

 • 2
 • 13
 • 22
 • 33
 • 36
 • 41
 • 6
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 *
5 5229.8 tỷ VNĐ
4 + 1 428.6 tỷ VNĐ
4 214.3 tỷ VNĐ
3 + 1 46.1 tỷ VNĐ
3 23.1 tỷ VNĐ

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022.

#2022/2136

 • 2
 • 8
 • 18
 • 22
 • 31
 • 33
 • 5
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 5590.4 tỷ VNĐ
5 2795.2 tỷ VNĐ
4 + 1 355.8 tỷ VNĐ
4 177.9 tỷ VNĐ
3 + 1 41.3 tỷ VNĐ
3 20.6 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Megalot

Vé có thể được mua tại Ukraine. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Megalot được tổ chức bởi MSL. Trang web chinh thưc: igra.msl.ua

Tỷ lệ thắng trong Megalot

Trong Ukraine Megalot Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 42 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Megalot là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 52457900.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5828650.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 242860.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 26984.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 5551.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 616.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 367.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 40.