Kết quả Ukraine Megalot

5799.8 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Megalot Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/1997

 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
 • 36
 • 40
 • 8
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 14.8 triệu ₫
5 7.4 triệu ₫
4 + 1 261437 ₫
4 130718 ₫
3 + 1 31057 ₫
3 15529 ₫

Kết quả Ukraine Megalot Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

2020/1996

 • 2
 • 7
 • 9
 • 27
 • 34
 • 38
 • 1
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 11.9 triệu ₫
5 5.9 triệu ₫
4 + 1 302692 ₫
4 151346 ₫
3 + 1 29435 ₫
3 14833 ₫

Kết quả Ukraine Megalot Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020.

2020/1995

 • 18
 • 24
 • 28
 • 31
 • 34
 • 41
 • 8
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 30.5 triệu ₫
5 15.2 triệu ₫
4 + 1 392618 ₫
4 196309 ₫
3 + 1 37779 ₫
3 19005 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Ukraine. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Megalot được tổ chức bởi MSL. Trang web chinh thưc: igra.msl.ua

Tỷ lệ thắng trong Megalot

Trong Megalot Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 42 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Megalot là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 52457860
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5828651
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 242860
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 26984
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 5551
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 616
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 367
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 40