Kết quả Israel Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/3285

 • 20
 • 22
 • 31
 • 32
 • 36
 • 37
 • 3
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 56.8 triệu ₫
5 7.6 triệu ₫
4 + 1 1.5 triệu ₫
4 445925 ₫
3 + 1 322392 ₫
3 68604 ₫

Kết quả Israel Lotto Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

2020/3284

 • 2
 • 8
 • 15
 • 22
 • 24
 • 35
 • 3
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 164590.4 triệu ₫
6 *
5 + 1 46 triệu ₫
5 5.9 triệu ₫
4 + 1 1.1 triệu ₫
4 349741 ₫
3 + 1 267463 ₫
3 68604 ₫

Kết quả Israel Lotto Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020.

2020/3283

 • 5
 • 10
 • 12
 • 14
 • 24
 • 29
 • 5
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 1268 triệu ₫
5 + 1 21.2 triệu ₫
5 3.8 triệu ₫
4 + 1 797984 ₫
4 283918 ₫
3 + 1 209752 ₫
3 67677 ₫

* không chiến thắng

Còn được gọi là New Lotto.

Vé có thể được mua tại Israel. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Israel Lotto được tổ chức bởi Mifal HaPayis. Trang web chinh thưc: www.pais.co.il

Tỷ lệ thắng trong Israel Lotto

Trong Israel Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 37 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Israel Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 18598272
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2656896
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 99991
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 14284
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2666
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 381
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 207
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30