Kết quả Israel Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

2020/3266

 • 4
 • 6
 • 7
 • 15
 • 16
 • 34
 • 6
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 3077725.4 triệu ₫
5 368059 triệu ₫
4 + 1 95104.3 triệu ₫
4 25791 triệu ₫
3 + 1 20955.2 triệu ₫
3 5373.1 triệu ₫

Kết quả Israel Lotto Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020.

2020/3265

 • 1
 • 3
 • 11
 • 13
 • 25
 • 34
 • 3
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 16119372000 triệu ₫
6 201492150 triệu ₫
5 + 1 2272831.5 triệu ₫
5 373432.1 triệu ₫
4 + 1 63940.2 triệu ₫
4 24716.4 triệu ₫
3 + 1 17194 triệu ₫
3 5373.1 triệu ₫

Kết quả Israel Lotto Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020.

2020/3264

 • 12
 • 13
 • 17
 • 21
 • 23
 • 25
 • 6
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 1892951.6 triệu ₫
5 327760.6 triệu ₫
4 + 1 71999.9 triệu ₫
4 23104.4 triệu ₫
3 + 1 18805.9 triệu ₫
3 5373.1 triệu ₫

* không chiến thắng

Còn được gọi là New Lotto.

Vé có thể được mua tại Israel. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Bảy.

Israel Lotto được tổ chức bởi Mifal HaPayis. Trang web chinh thưc: www.pais.co.il

Tỷ lệ thắng trong Israel Lotto

Trong Israel Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 37 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Israel Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 18598272
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2656896
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 99991
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 14284
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2666
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 381
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 207
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30