Kết quả Colombia Baloto

177.2 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Colombia Baloto trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

6547.6 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 16 tháng 2 năm 2019

19 25 28 31 40 11

Colombia Baloto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 13 tháng 2 năm 2019

1 5 6 8 27 14

Colombia Baloto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 09 tháng 2 năm 2019

3 5 30 37 39 12

Colombia Baloto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 06 tháng 2 năm 2019

1 10 23 38 43 7

Colombia Baloto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 02 tháng 2 năm 2019

16 17 21 22 43 3

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Colombia và Trực tuyến.

Trong Colombia Baloto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43.

Tỷ lệ thắng trong Colombia Baloto

Colombia Baloto có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Colombia Baloto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 15401568.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1026771.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 81060.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5404.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2190.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 146.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 182.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 41.
  • giải thưởng nhỏ nhất Colombia Baloto là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 30.

Trang web chinh thưc