Kết quả Colombia Baloto

389.2 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Colombia Baloto trực tuyến

EuroMillions

2346.2 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019

10 12 25 27 41 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 23 triệu ₫
4 898558.91 ₫
3 + 1 389383.28 ₫
3 73038.44 ₫
2 + 1 73968.87 ₫
1 + 1 38380.07 ₫
0 + 1 38380.07 ₫

Colombia Baloto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 14 tháng 8 năm 2019

7 22 25 36 37 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 19.7 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 + 1 388452.86 ₫
3 75597.11 ₫
2 + 1 74434.08 ₫
1 + 1 38380.07 ₫
0 + 1 38380.07 ₫

Colombia Baloto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019

6 29 34 41 42 16
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 72.6 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 + 1 506151.74 ₫
3 100020.8 ₫
2 + 1 82110.09 ₫
1 + 1 39077.89 ₫
0 + 1 39077.89 ₫

Colombia Baloto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 07 tháng 8 năm 2019

6 27 32 40 42 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 25.1 triệu ₫
4 979505.97 ₫
3 + 1 552673.04 ₫
3 92809.99 ₫
2 + 1 103742.5 ₫
1 + 1 39310.5 ₫
0 + 1 39310.5 ₫

Colombia Baloto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 03 tháng 8 năm 2019

2 11 33 36 38 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 18.5 triệu ₫
4 1.7 triệu ₫
3 + 1 394268.02 ₫
3 96066.48 ₫
2 + 1 85599.19 ₫
1 + 1 39077.89 ₫
0 + 1 39077.89 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Colombia và Trực tuyến.

Trong Baloto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43.

Tỷ lệ thắng trong Baloto

Baloto có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Baloto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 15401568.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1026771.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 81060.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5404.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2190.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 146.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 182.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 41.
  • giải thưởng nhỏ nhất Baloto là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 30.

Trang web chinh thưc