Kết quả Colombia Baloto

439325.3 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Colombia Baloto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019.

19 23 26 30 36 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 9 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 346967 ₫
3 75892 ₫
2 + 1 67537 ₫
1 + 1 38294 ₫
0 + 1 38294 ₫

Kết quả Colombia Baloto Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019.

3 10 20 30 39 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 7.7 triệu ₫
4 736870 ₫
3 + 1 362749 ₫
3 63359 ₫
2 + 1 66144 ₫
1 + 1 38294 ₫
0 + 1 38294 ₫

Kết quả Colombia Baloto Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019.

1 9 27 29 35 13
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 13.8 triệu ₫
4 845254 ₫
3 + 1 272700 ₫
3 70554 ₫
2 + 1 59414 ₫
1 + 1 38294 ₫
0 + 1 38294 ₫

Vé có thể được mua tại Colombia. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Tỷ lệ thắng trong Colombia Baloto

Trong Colombia Baloto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43

  • Jackpot trong Colombia Baloto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 15401568
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1026771
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81060
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5404
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2190
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 146
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 182
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 41
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 30