Kết quả Colombia Baloto

84.1 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Baloto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021.

2021/2052

 • 17
 • 24
 • 26
 • 28
 • 40
 • 16
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 28.6 triệu VNĐ
4 1.2 triệu VNĐ
3 + 1 321274 VNĐ
3 74779 VNĐ
2 + 1 71317 VNĐ
1 + 1 37851 VNĐ
0 + 1 37851 VNĐ

Kết quả Colombia Baloto Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2021.

2021/2051

 • 7
 • 14
 • 18
 • 27
 • 28
 • 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 155.2 triệu VNĐ
4 + 1 7.8 triệu VNĐ
4 629853 VNĐ
3 + 1 266805 VNĐ
3 50776 VNĐ
2 + 1 70163 VNĐ
1 + 1 38082 VNĐ
0 + 1 38082 VNĐ

Kết quả Colombia Baloto Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021.

2021/2050

 • 1
 • 14
 • 36
 • 37
 • 40
 • 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 7.8 triệu VNĐ
4 961974 VNĐ
3 + 1 434366 VNĐ
3 90012 VNĐ
2 + 1 82857 VNĐ
1 + 1 38082 VNĐ
0 + 1 38082 VNĐ

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Colombia. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Baloto

Trong Colombia Baloto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Baloto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1026771
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 15401568
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5404
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81060
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 146
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2190
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 182
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 41
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 30