Kết quả Colombia Baloto

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024.

2024/2372

 • 1
 • 8
 • 21
 • 27
 • 35
 • 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 19785065.7 tỷ VNĐ
4 + 1 991311 tỷ VNĐ
4 85035.8 tỷ VNĐ
3 + 1 30560.2 tỷ VNĐ
3 6018 tỷ VNĐ
2 + 1 6237.4 tỷ VNĐ
1 + 1 3573.2 tỷ VNĐ
0 + 1 3573.2 tỷ VNĐ

Kết quả Colombia Baloto Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2024.

2024/2371

 • 6
 • 14
 • 31
 • 34
 • 42
 • 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 2333077.3 tỷ VNĐ
4 102086.8 tỷ VNĐ
3 + 1 30090.1 tỷ VNĐ
3 8243.4 tỷ VNĐ
2 + 1 5673.2 tỷ VNĐ
1 + 1 3573.2 tỷ VNĐ
0 + 1 3573.2 tỷ VNĐ

Kết quả Colombia Baloto Thứ Tư, 7 tháng 2, 2024.

2024/2370

 • 2
 • 11
 • 26
 • 28
 • 41
 • 5
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 3951327.4 tỷ VNĐ
4 84753.7 tỷ VNĐ
3 + 1 31218.4 tỷ VNĐ
3 6519.5 tỷ VNĐ
2 + 1 6676.2 tỷ VNĐ
1 + 1 3573.2 tỷ VNĐ
0 + 1 3573.2 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Baloto

Vé có thể được mua tại Colombia. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Baloto

Trong Colombia Baloto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Baloto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 15401600.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1026770.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81060.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5404.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2190.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 182.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 146.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 41.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 30.