Kết quả Colombia Baloto

đến

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Baloto Trực Tuyến

Kết quả Colombia Baloto Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

2020/2028

 • 9
 • 19
 • 20
 • 36
 • 37
 • 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 22.2 triệu ₫
4 989893 ₫
3 + 1 311341 ₫
3 71170 ₫
2 + 1 60043 ₫
1 + 1 34310 ₫
0 + 1 34310 ₫

Kết quả Colombia Baloto Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/2027

 • 19
 • 20
 • 28
 • 40
 • 42
 • 13
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 18 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 + 1 286768 ₫
3 71170 ₫
2 + 1 63984 ₫
1 + 1 34774 ₫
0 + 1 34774 ₫

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/2026

 • 1
 • 3
 • 26
 • 33
 • 34
 • 10
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 9.1 triệu ₫
4 959292 ₫
3 + 1 322700 ₫
3 78125 ₫
2 + 1 68852 ₫
1 + 1 34774 ₫
0 + 1 34774 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Colombia. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Baloto

Trong Baloto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Baloto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 15401568
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1026771
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81060
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5404
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2190
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 146
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 182
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 41
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 30