Kết quả Colombia Baloto

188029.8 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Colombia Baloto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

19 20 24 34 43 5
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 19.3 triệu ₫
4 1 triệu ₫
3 + 1 381776 ₫
3 76216 ₫
2 + 1 75983 ₫
1 + 1 39037 ₫
0 + 1 39037 ₫

Kết quả Colombia Baloto Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020.

1 14 18 22 43 6
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 254.7 triệu ₫
4 + 1 không chiến thắng
4 886008 ₫
3 + 1 298589 ₫
3 71568 ₫
2 + 1 71104 ₫
1 + 1 38805 ₫
0 + 1 38805 ₫

Kết quả Colombia Baloto Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020.

5 8 10 13 20 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 8.6 triệu ₫
4 475651 ₫
3 + 1 247004 ₫
3 51353 ₫
2 + 1 56000 ₫
1 + 1 39037 ₫
0 + 1 39037 ₫

Vé có thể được mua tại Colombia. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Tỷ lệ thắng trong Colombia Baloto

Trong Colombia Baloto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43

  • Jackpot trong Colombia Baloto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 15401568
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1026771
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81060
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5404
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2190
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 146
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 182
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 41
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 30