Kết quả Colombia Baloto

đến

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Baloto Trực Tuyến

Kết quả Colombia Baloto Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020.

2020/1986

 • 9
 • 12
 • 23
 • 33
 • 36
 • 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 822200961.2 triệu ₫
4 50663593.4 triệu ₫
3 + 1 20509772.7 triệu ₫
3 5072367.6 triệu ₫
2 + 1 4182497.5 triệu ₫
1 + 1 3085315.9 triệu ₫
0 + 1 3085315.9 triệu ₫

Kết quả Colombia Baloto Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020.

2020/1985

 • 1
 • 7
 • 14
 • 35
 • 43
 • 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 4859424496.9 triệu ₫
4 + 1 649276042 triệu ₫
4 80393589.1 triệu ₫
3 + 1 22794530.3 triệu ₫
3 5267770.9 triệu ₫
2 + 1 5150312.4 triệu ₫
1 + 1 3085315.9 triệu ₫
0 + 1 3085315.9 triệu ₫

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020.

2020/1984

 • 4
 • 8
 • 18
 • 25
 • 29
 • 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 355727720.8 triệu ₫
4 41900755 triệu ₫
3 + 1 16506440 triệu ₫
3 4812010.2 triệu ₫
2 + 1 4059626.2 triệu ₫
1 + 1 3085315.9 triệu ₫
0 + 1 3085315.9 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Colombia. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Baloto

Trong Baloto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Baloto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 15401568
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1026771
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81060
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5404
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2190
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 146
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 182
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 41
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 30