Kết quả Colombia Baloto

Chơi Baloto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022.

2022/2216

 • 3
 • 8
 • 15
 • 22
 • 33
 • 13
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 52 triệu VNĐ
4 + 1 6.9 triệu VNĐ
4 271510 VNĐ
3 + 1 127563 VNĐ
3 39790 VNĐ
2 + 1 39790 VNĐ
1 + 1 30194 VNĐ
0 + 1 30194 VNĐ

Kết quả Colombia Baloto Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2022.

2022/2215

 • 5
 • 6
 • 18
 • 19
 • 24
 • 9
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 257.3 tỷ VNĐ
5 *
4 + 1 5.2 triệu VNĐ
4 635239 VNĐ
3 + 1 183503 VNĐ
3 42365 VNĐ
2 + 1 41897 VNĐ
1 + 1 31832 VNĐ
0 + 1 31832 VNĐ

Kết quả Colombia Baloto Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022.

2022/2214

 • 1
 • 14
 • 15
 • 22
 • 36
 • 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 156.1 triệu VNĐ
4 + 1 15.6 triệu VNĐ
4 1.1 triệu VNĐ
3 + 1 272212 VNĐ
3 59685 VNĐ
2 + 1 57813 VNĐ
1 + 1 31598 VNĐ
0 + 1 31598 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Baloto

Vé có thể được mua tại Colombia. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Baloto

Trong Colombia Baloto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Baloto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1026771.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 15401568.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5404.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81060.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 146.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2190.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 182.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 41.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 30.