Kết quả Colombia Baloto

24447714200000 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Baloto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

2020/2003

 • 7
 • 24
 • 29
 • 30
 • 38
 • 5
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 1434879331.4 triệu ₫
4 88833859.1 triệu ₫
3 + 1 25989800.8 triệu ₫
3 5996406.4 triệu ₫
2 + 1 5615451.9 triệu ₫
1 + 1 3062680.7 triệu ₫
0 + 1 3062680.7 triệu ₫

Kết quả Colombia Baloto Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020.

2020/2002

 • 2
 • 8
 • 14
 • 19
 • 28
 • 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 18709446125.8 triệu ₫
4 + 1 535671447.9 triệu ₫
4 41426786 triệu ₫
3 + 1 13884152.4 triệu ₫
3 4361364.8 triệu ₫
2 + 1 4029843 triệu ₫
1 + 1 3062680.7 triệu ₫
0 + 1 3062680.7 triệu ₫

Kết quả Colombia Baloto Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020.

2020/2001

 • 5
 • 12
 • 25
 • 26
 • 43
 • 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 783626613.1 triệu ₫
4 76526181.3 triệu ₫
3 + 1 15097941.1 triệu ₫
3 5156049.8 triệu ₫
2 + 1 4029843 triệu ₫
1 + 1 3062680.7 triệu ₫
0 + 1 3062680.7 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Colombia. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Baloto

Trong Baloto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Baloto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 15401568
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1026771
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81060
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5404
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2190
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 146
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 182
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 41
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 30