Kết quả Colombia Baloto

Chơi Baloto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023.

2023/2278

 • 1
 • 16
 • 21
 • 34
 • 35
 • 14
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 13469134.5 tỷ VNĐ
4 + 1 899814.7 tỷ VNĐ
4 84369.7 tỷ VNĐ
3 + 1 34118.7 tỷ VNĐ
3 7083.8 tỷ VNĐ
2 + 1 7000.8 tỷ VNĐ
1 + 1 3154.5 tỷ VNĐ
0 + 1 3154.5 tỷ VNĐ

Kết quả Colombia Baloto Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023.

2023/2277

 • 2
 • 15
 • 16
 • 30
 • 37
 • 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 1697107.4 tỷ VNĐ
4 154682.5 tỷ VNĐ
3 + 1 39237.9 tỷ VNĐ
3 7305.2 tỷ VNĐ
2 + 1 6641.1 tỷ VNĐ
1 + 1 3154.5 tỷ VNĐ
0 + 1 3154.5 tỷ VNĐ

Kết quả Colombia Baloto Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023.

2023/2276

 • 2
 • 4
 • 18
 • 23
 • 39
 • 5
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 2742971.1 tỷ VNĐ
4 76926.2 tỷ VNĐ
3 + 1 28252.4 tỷ VNĐ
3 5700.3 tỷ VNĐ
2 + 1 5894 tỷ VNĐ
1 + 1 3154.5 tỷ VNĐ
0 + 1 3154.5 tỷ VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Baloto

Vé có thể được mua tại Colombia. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Baloto

Trong Colombia Baloto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Baloto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1026771.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 15401568.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5404.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81060.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 146.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2190.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 182.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 41.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 30.