Kết quả Colombia Baloto

đến

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Baloto Trực Tuyến

Kết quả Colombia Baloto Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021.

2021/2104

 • 7
 • 9
 • 15
 • 16
 • 26
 • 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 9.9 triệu VNĐ
4 492896 VNĐ
3 + 1 196882 VNĐ
3 47030 VNĐ
2 + 1 47491 VNĐ
1 + 1 33890 VNĐ
0 + 1 33890 VNĐ

Kết quả Colombia Baloto Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021.

2021/2103

 • 14
 • 18
 • 20
 • 32
 • 33
 • 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 7.8 triệu VNĐ
4 949367 VNĐ
3 + 1 373015 VNĐ
3 74465 VNĐ
2 + 1 74695 VNĐ
1 + 1 34351 VNĐ
0 + 1 34351 VNĐ

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021.

2021/2102

 • 7
 • 8
 • 18
 • 34
 • 42
 • 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 223.1 triệu VNĐ
4 + 1 44.7 triệu VNĐ
4 857843 VNĐ
3 + 1 309386 VNĐ
3 64090 VNĐ
2 + 1 56944 VNĐ
1 + 1 34351 VNĐ
0 + 1 34351 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Baloto

Vé có thể được mua tại Colombia. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Baloto

Trong Colombia Baloto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Baloto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1026771.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 15401568.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5404.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81060.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 146.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2190.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 182.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 41.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 30.