Kết quả Nigeria Bingo Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024.

 • 1
 • 34
 • 44
 • 74
 • 78

Kết quả Nigeria Bingo Lotto Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024.

 • 31
 • 34
 • 45
 • 67
 • 90

Kết quả Nigeria Bingo Lotto Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

 • 17
 • 49
 • 53
 • 55
 • 88

Thông tin v? Nigeria Bingo Lotto

Vé có thể được mua tại Nigeria. Hòa đang trên Thứ Hai và Thứ Năm.

Trong Nigeria Bingo Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 90.

Nigeria Bingo Lotto được tổ chức bởi Baba Ijebu.

Thông tin thêm về Baba Ijebu