Kết quả Romania Joker

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020.

24 23 27 13 19 15

Plus Noroc

455913

Kết quả Romania Joker Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020.

35 19 41 16 20 12

Plus Noroc

315273

Kết quả Romania Joker Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020.

43 31 42 33 19 18

Plus Noroc

270667

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020.

27 43 22 12 42 13

Plus Noroc

749896

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020.

10 3 38 24 5 20

Plus Noroc

149436

Vé có thể được mua tại Romania. Hòa đang trên Chủ Nhật và Thứ Năm.

Romania Joker được tổ chức bởi C.N. Loteria Romana loto.ro

Tỷ lệ thắng trong Romania Joker

Trong Romania Joker Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Romania Joker là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ.