Kết quả Nước-hà-lan Lotto

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

 • 6
 • 22
 • 25
 • 28
 • 30
 • 45
 • 10

Lotto XL

 • 7
 • 11
 • 19
 • 20
 • 39
 • 41
 • 44

Kết quả Nước-hà-lan Lotto Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 16
 • 30
 • 35
 • 37
 • 38
 • 9

Lotto XL

 • 7
 • 10
 • 13
 • 14
 • 22
 • 39
 • 32

Kết quả Nước-hà-lan Lotto Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 13
 • 19
 • 31
 • 33
 • 34
 • 28

Lotto XL

 • 4
 • 20
 • 23
 • 28
 • 36
 • 42
 • 29

Vé có thể được mua tại Nước-hà-lan. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Nước-hà-lan Lotto được tổ chức bởi Nederlandse Loterij. Trang web chinh thưc: www.nederlandseloterij.nl

Tỷ lệ thắng trong Nước-hà-lan Lotto

Trong Nước-hà-lan Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Nước-hà-lan Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.