Kết quả Nước-hà-lan Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2024.

 • 2
 • 7
 • 9
 • 11
 • 24
 • 42
 • 32

Lotto XL

 • 12
 • 28
 • 33
 • 35
 • 39
 • 43
 • 18

Kết quả Nước-hà-lan Lotto Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024.

 • 11
 • 29
 • 30
 • 39
 • 41
 • 42
 • 33

Lotto XL

 • 4
 • 6
 • 20
 • 22
 • 37
 • 40
 • 26

Kết quả Nước-hà-lan Lotto Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2024.

 • 2
 • 5
 • 7
 • 15
 • 21
 • 29
 • 32

Lotto XL

 • 8
 • 15
 • 16
 • 32
 • 35
 • 43
 • 5

Thông tin v? Nước-hà-lan Lotto

Vé có thể được mua tại Nước-hà-lan. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Jackpot bắt đầu từ 3.5 triệu VNĐ.

Nước-hà-lan Lotto được tổ chức bởi Nederlandse Loterij.

Tỷ lệ thắng trong Nước-hà-lan Lotto

Trong Nước-hà-lan Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Nước-hà-lan Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1357510.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35724.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14290.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 772.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 579.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 64.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 48.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7.4.

Thông tin thêm về Nederlandse Loterij