Kết quả Hungary Skandináv Lottó

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

42/2020 (1097)

 • 19
 • 20
 • 21
 • 26
 • 31
 • 33
 • 34

Kézi

 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 25
 • 29

Kết quả Hungary Skandináv Lottó Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020.

41/2020 (1096)

 • 09
 • 12
 • 13
 • 14
 • 20
 • 27
 • 35

Kézi

 • 10
 • 13
 • 14
 • 17
 • 19
 • 25
 • 33

Kết quả Hungary Skandináv Lottó Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020.

40/2020 (1095)

 • 03
 • 06
 • 07
 • 08
 • 10
 • 14
 • 28

Kézi

 • 04
 • 05
 • 07
 • 23
 • 24
 • 25
 • 33

Vé có thể được mua tại Hungary. Hòa đang trên Thứ Tư.

Trong Hungary Skandináv Lottó Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 35.

Hungary Skandináv Lottó được tổ chức bởi Szerencsejatek. Trang web chinh thưc: www.szerencsejatek.hu