Kết quả đan-mạch Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 11
 • 13
 • 14
 • 21
 • 23
 • 34
 • 36
 • 28

Kết quả đan-mạch Lotto Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

 • 03
 • 07
 • 13
 • 14
 • 18
 • 20
 • 26
 • 21

Kết quả đan-mạch Lotto Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020.

 • 01
 • 02
 • 06
 • 08
 • 11
 • 28
 • 33
 • 05

Vé có thể được mua tại Đan-mạch. Hòa đang trên Thứ Bảy.

đan-mạch Lotto được tổ chức bởi Danske Spil. Trang web chinh thưc: danskespil.dk

Tỷ lệ thắng trong đan-mạch Lotto

Trong đan-mạch Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 36 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong đan-mạch Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8347680
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1192525
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 41122
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 979
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 65