Kết quả Cộng hòa séc Sportka Loto

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

 • 15
 • 30
 • 28
 • 44
 • 18
 • 31
 • 12

2. Tah

 • 12
 • 11
 • 4
 • 49
 • 26
 • 38
 • 27

Joker

 • 4
 • 9
 • 3
 • 9
 • 5
 • 5

Kết quả Cộng hòa séc Sportka Loto Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 43
 • 20
 • 32
 • 8
 • 16
 • 38
 • 26

2. Tah

 • 26
 • 49
 • 41
 • 3
 • 43
 • 45
 • 16

Joker

 • 6
 • 0
 • 8
 • 2
 • 1
 • 8

Kết quả Cộng hòa séc Sportka Loto Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

 • 8
 • 39
 • 19
 • 34
 • 22
 • 10
 • 45

2. Tah

 • 3
 • 48
 • 1
 • 18
 • 24
 • 35
 • 21

Joker

 • 6
 • 8
 • 1
 • 5
 • 8
 • 4

Vé có thể được mua tại Cộng hòa séc. Hòa đang trên Thứ Tư và Chủ Nhật.

Trong Cộng hòa séc Sportka Loto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

Cộng hòa séc Sportka Loto được tổ chức bởi sazka.cz. Trang web chinh thưc: www.sazka.cz