Kết quả Sri Lanka Mahajana Sampatha

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024.

5405

 • 9
 • 8
 • 0
 • 0
 • 8
 • 4
 • Y

Kết quả Sri Lanka Mahajana Sampatha Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024.

5404

 • 8
 • 9
 • 7
 • 2
 • 9
 • 2
 • Z

Kết quả Sri Lanka Mahajana Sampatha Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024.

5403

 • 7
 • 5
 • 2
 • 6
 • 5
 • 8
 • R

Kết quả Sri Lanka Mahajana Sampatha Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024.

5402

 • 9
 • 0
 • 3
 • 9
 • 5
 • 7
 • G

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024.

#5401

 • 9
 • 0
 • 9
 • 2
 • 7
 • 7
 • Z

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

#5400

 • 4
 • 8
 • 9
 • 3
 • 1
 • 4
 • N

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024.

#5399

 • 5
 • 3
 • 3
 • 6
 • 4
 • 7
 • S

Thông tin v? Sri Lanka Mahajana Sampatha

Vé có thể được mua tại Sri Lanka. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Sri Lanka Mahajana Sampatha Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 0 - 9.

Sri Lanka Mahajana Sampatha được tổ chức bởi National Lotteries Board. Trang web chinh thưc: www.nlb.lk