Kết quả Singapore 4D

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023

5070

Giải nhất 3491
giải thưởng thứ 2 5825
giải thưởng thứ 3 1187
giải thưởng thứ 4 3760, 4619, 5329, 5347, 5722, 6282, 6778, 8852, 9272, 9746
giải 5th 0859, 1836, 2336, 3146, 4402, 4850, 5773, 8159, 8841, 9216

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023

5069

Giải nhất 6147
giải thưởng thứ 2 4307
giải thưởng thứ 3 5766
giải thưởng thứ 4 0568, 0627, 1766, 4710, 4732, 5632, 5887, 6866, 8350, 9186
giải 5th 0117, 0519, 1405, 2175, 3089, 6367, 6954, 7048, 8756, 9672

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023

5068

Giải nhất 7472
giải thưởng thứ 2 2883
giải thưởng thứ 3 2491
giải thưởng thứ 4 0624, 1154, 1813, 3122, 3439, 4555, 7268, 8445, 8761, 9150
giải 5th 0015, 0334, 0664, 0809, 5069, 5259, 5941, 6870, 7675, 9374

Thông tin v? Singapore 4D

Vé có thể được mua tại Singapore. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Singapore 4D Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 1 - 9, 4 số phụ và 4 số tiền thưởng.

Singapore 4D được tổ chức bởi Singapore Pools.

Thông tin thêm về Singapore Pools