Kết quả Hồng Kông xổ số Mark Six

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020.

2020/14

 • 6
 • 11
 • 33
 • 38
 • 40
 • 43
 • 2
Kết quả Giá trị giải
6 65816.4 triệu ₫
5 + 1 2481.5 triệu ₫
5 268.2 triệu ₫
4 + 1 28.7 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 956974 ₫
3 119622 ₫

Kết quả Hồng Kông xổ số Mark Six Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

2020/13

 • 1
 • 13
 • 19
 • 24
 • 29
 • 45
 • 26
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 4347 triệu ₫
5 162.5 triệu ₫
4 + 1 28.7 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 957205 ₫
3 119622 ₫

Kết quả Hồng Kông xổ số Mark Six Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020.

2020/12

 • 9
 • 26
 • 28
 • 33
 • 38
 • 46
 • 44
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 2044 triệu ₫
5 201.9 triệu ₫
4 + 1 28.7 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 957205 ₫
3 119622 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hồng kông. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Hồng Kông xổ số Mark Six được tổ chức bởi Hong Kong Jockey Club. Trang web chinh thưc: www.hkjc.com

Tỷ lệ thắng trong Hồng Kông xổ số Mark Six

Trong Hồng Kông xổ số Mark Six Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Hồng Kông xổ số Mark Six là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 44393
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2436
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57