Kết quả Hồng Kông xổ số Mark Six

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020.

3 5 30 31 43 48 13
Kết quả Giá trị giải
6 116373 triệu ₫
5 + 1 4057.6 triệu ₫
5 239.9 triệu ₫
4 + 1 28.7 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 957344 ₫
3 119668 ₫

Kết quả Hồng Kông xổ số Mark Six Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020.

2 11 13 45 46 49 42
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 5777.4 triệu ₫
5 318.7 triệu ₫
4 + 1 28.7 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 956879 ₫
3 119668 ₫

Kết quả Hồng Kông xổ số Mark Six Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020.

11 14 21 28 37 44 36
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 1866.2 triệu ₫
5 255.2 triệu ₫
4 + 1 28.7 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 956879 ₫
3 119668 ₫

Vé có thể được mua tại Hồng kông. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Năm, Thứ Ba và Chủ Nhật.

Hồng Kông xổ số Mark Six được tổ chức bởi Hong Kong Jockey Club www.hkjc.com

Tỷ lệ thắng trong Hồng Kông xổ số Mark Six

Trong Hồng Kông xổ số Mark Six Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Hồng Kông xổ số Mark Six là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 44393
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2436
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57