Kết quả Hàn Quốc Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020.

 • 06
 • 14
 • 16
 • 21
 • 27
 • 37
 • 40

Kết quả Hàn Quốc Lotto Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020.

 • 05
 • 08
 • 18
 • 21
 • 22
 • 38
 • 10

Kết quả Hàn Quốc Lotto Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020.

 • 05
 • 08
 • 18
 • 21
 • 22
 • 38
 • 10

Vé có thể được mua tại Hàn quốc. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Trong Hàn Quốc Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số phụ.