Kết quả Hàn Quốc Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020.

 • 07
 • 09
 • 12
 • 15
 • 19
 • 23
 • 04

Kết quả Hàn Quốc Lotto Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2020.

 • 03
 • 04
 • 10
 • 20
 • 28
 • 44
 • 30

Kết quả Hàn Quốc Lotto Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020.

 • 04
 • 15
 • 22
 • 38
 • 41
 • 43
 • 26

Vé có thể được mua tại Hàn quốc. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Trong Hàn Quốc Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số phụ.