Kết quả Hàn Quốc Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020.

 • 04
 • 08
 • 10
 • 16
 • 31
 • 36
 • 09

Kết quả Hàn Quốc Lotto Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020.

 • 02
 • 10
 • 13
 • 22
 • 29
 • 40
 • 26

Kết quả Hàn Quốc Lotto Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020.

 • 07
 • 11
 • 13
 • 17
 • 18
 • 29
 • 43

Vé có thể được mua tại Hàn quốc. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Trong Hàn Quốc Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số phụ.