Kết quả Hàn Quốc Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020.

 • 01
 • 03
 • 23
 • 24
 • 27
 • 43
 • 34

Kết quả Hàn Quốc Lotto Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020.

 • 06
 • 21
 • 22
 • 32
 • 35
 • 36
 • 17

Kết quả Hàn Quốc Lotto Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020.

 • 06
 • 21
 • 22
 • 32
 • 35
 • 36
 • 17

Vé có thể được mua tại Hàn quốc. Hòa đang trên Thứ Bảy.

Trong Hàn Quốc Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số phụ.