Kết quả Wisconsin Daily Pick 4

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

 • 7
 • 6
 • 8
 • 1

Kết quả Wisconsin Daily Pick 4 Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

 • 9
 • 4
 • 6
 • 8

Kết quả Wisconsin Daily Pick 4 Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020.

 • 9
 • 1
 • 5
 • 1

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020.

 • 7
 • 1
 • 2
 • 9

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 3
 • 7
 • 3

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020.

 • 8
 • 4
 • 6
 • 2

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020.

 • 8
 • 4
 • 2
 • 8

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Wisconsin Daily Pick 4 Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 9.

Wisconsin Daily Pick 4 được tổ chức bởi Wisconsin Lottery. Trang web chinh thưc: wilottery.com