Kết quả Wisconsin Daily Pick 4

Kết quả mới nhất 21:00 Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024.

tối

 • 7
 • 8
 • 7
 • 7

Kết quả Wisconsin Daily Pick 4 13:30 Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 6
 • 9
 • 6
 • 0

Kết quả Wisconsin Daily Pick 4 21:00 Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

tối

 • 9
 • 4
 • 2
 • 0

13:30 Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 8
 • 5
 • 4
 • 0

21:00 Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024.

tối

 • 5
 • 5
 • 6
 • 5

13:30 Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 4
 • 8
 • 5
 • 7

21:00 Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

tối

 • 0
 • 4
 • 8
 • 9

13:30 Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 1
 • 8
 • 2
 • 1

21:00 Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

tối

 • 8
 • 3
 • 2
 • 9

13:30 Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 3
 • 0
 • 8
 • 1

21:00 Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024.

tối

 • 1
 • 1
 • 5
 • 1

13:30 Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 8
 • 4
 • 7
 • 8

21:00 Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

tối

 • 6
 • 1
 • 5
 • 3

13:30 Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 8
 • 8
 • 0
 • 3

Thông tin v? Wisconsin Daily Pick 4

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Wisconsin Daily Pick 4 Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 9.

Wisconsin Daily Pick 4 được tổ chức bởi Wisconsin Lottery.

Thông tin thêm về Wisconsin Lottery