Kết quả Wisconsin All or Nothing

Kết quả mới nhất 21:00 Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

tối

 • 1
 • 9
 • 10
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

Kết quả Wisconsin All or Nothing 13:30 Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 2
 • 5
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14
 • 17
 • 21
 • 22

Kết quả Wisconsin All or Nothing 21:00 Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024.

tối

 • 3
 • 7
 • 9
 • 10
 • 12
 • 13
 • 15
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Kết quả Wisconsin All or Nothing 13:30 Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • 8
 • 9
 • 11
 • 13
 • 14
 • 17
 • 21

21:00 Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

tối

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 21
 • 22

13:30 Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 2
 • 9
 • 10
 • 11
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22

21:00 Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

tối

 • 2
 • 3
 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 12
 • 13
 • 15
 • 18
 • 20

13:30 Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8
 • 9
 • 11
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22

21:00 Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024.

tối

 • 2
 • 3
 • 5
 • 10
 • 11
 • 13
 • 15
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22

13:30 Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 1
 • 4
 • 6
 • 7
 • 9
 • 12
 • 13
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20

21:00 Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

tối

 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • 11
 • 13
 • 16
 • 17
 • 18
 • 22

13:30 Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 9
 • 11
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19

21:00 Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024.

tối

 • 4
 • 5
 • 6
 • 9
 • 10
 • 11
 • 14
 • 17
 • 19
 • 20
 • 21

13:30 Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024.

giữa trưa

 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 14
 • 16
 • 18
 • 20
 • 21

Thông tin v? Wisconsin All or Nothing

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Wisconsin All or Nothing được tổ chức bởi Wisconsin Lottery.

Tỷ lệ thắng trong Wisconsin All or Nothing

Trong Wisconsin All or Nothing Lựa chọn máy nghe nhạc 11 số giữa 1 - 22.

 • Jackpot trong Wisconsin All or Nothing là chiến thắng bằng cách kết hợp 11 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 10 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 9 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 8 số chính.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính.

Thông tin thêm về Wisconsin Lottery