Kết quả Tennessee Cash

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024.

 • 8
 • 20
 • 21
 • 23
 • 35
 • 1

Kết quả Tennessee Cash Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

 • 6
 • 12
 • 22
 • 27
 • 28
 • 5

Kết quả Tennessee Cash Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

 • 4
 • 10
 • 11
 • 29
 • 31
 • 4

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024.

 • 6
 • 13
 • 16
 • 26
 • 28
 • 2

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024.

 • 4
 • 5
 • 10
 • 17
 • 33
 • 5

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2024.

 • 2
 • 5
 • 8
 • 12
 • 29
 • 3

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2024.

 • 12
 • 13
 • 14
 • 20
 • 35
 • 2

Thông tin v? Tennessee Cash

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu.

Jackpot bắt đầu từ 4.9 tỷ VNĐ.

Tennessee Cash được tổ chức bởi Tennessee Lottery.

Tỷ lệ thắng trong Tennessee Cash

Trong Tennessee Cash Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Tennessee Cash là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1623160.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 405790.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 10821.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2705.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 373.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 93.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 40.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10.

Thông tin thêm về Tennessee Lottery