Kết quả Rhode Island Wild Money

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

 • 10
 • 19
 • 30
 • 31
 • 36
 • 23

Kết quả Rhode Island Wild Money Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 8
 • 10
 • 13
 • 21
 • 7

Kết quả Rhode Island Wild Money Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 4
 • 31
 • 35
 • 38
 • 11

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Rhode Island Wild Money Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 38 và 1 số phụ.

Rhode Island Wild Money được tổ chức bởi Rhode Island Lottery. Trang web chinh thưc: www.rilot.com