Kết quả Pennsylvania Pick 5

Kết quả mới nhất 18:59 Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

tối

 • 6
 • 0
 • 2
 • 7
 • 0
 • 0

Kết quả Pennsylvania Pick 5 13:35 Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

ngày

 • 9
 • 0
 • 0
 • 4
 • 9
 • 2

Kết quả Pennsylvania Pick 5 18:59 Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024.

tối

 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • 6
 • 1

13:35 Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024.

ngày

 • 9
 • 8
 • 1
 • 8
 • 4
 • 4

18:59 Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

tối

 • 2
 • 2
 • 0
 • 8
 • 5
 • 3

13:35 Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

ngày

 • 1
 • 4
 • 1
 • 0
 • 5
 • 2

18:59 Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

tối

 • 9
 • 9
 • 6
 • 4
 • 5
 • 7

13:35 Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

ngày

 • 9
 • 0
 • 4
 • 8
 • 1
 • 8

18:59 Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024.

tối

 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 7

13:35 Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024.

ngày

 • 3
 • 8
 • 5
 • 9
 • 8
 • 7

18:59 Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

tối

 • 6
 • 3
 • 5
 • 7
 • 2
 • 5

13:35 Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

ngày

 • 5
 • 8
 • 0
 • 0
 • 4
 • 3

18:59 Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024.

tối

 • 6
 • 0
 • 2
 • 1
 • 9
 • 9

13:35 Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024.

ngày

 • 7
 • 1
 • 3
 • 7
 • 9
 • 6

Thông tin v? Pennsylvania Pick 5

Còn được gọi là Quinto.

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Pennsylvania Pick 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 0 - 9.

Pennsylvania Pick 5 được tổ chức bởi Pennsylvania Lottery.

Thông tin thêm về Pennsylvania Lottery