Kết quả Oklahoma Cash 5

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

 • 7
 • 11
 • 22
 • 26
 • 35

Kết quả Oklahoma Cash 5 Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

 • 15
 • 16
 • 21
 • 28
 • 33

Kết quả Oklahoma Cash 5 Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

 • 17
 • 21
 • 23
 • 32
 • 35

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 9
 • 22
 • 31
 • 35

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020.

 • 2
 • 15
 • 16
 • 26
 • 35

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

 • 6
 • 13
 • 15
 • 26
 • 34

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020.

 • 2
 • 29
 • 30
 • 34
 • 36

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Oklahoma Cash 5 được tổ chức bởi Oklahoma Lottery. Trang web chinh thưc: www.lottery.ok.gov

Tỷ lệ thắng trong Oklahoma Cash 5

Trong Oklahoma Cash 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 36.

 • Jackpot trong Oklahoma Cash 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.