Kết quả North Carolina Pick 4

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023.

tối

 • 2
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3

Kết quả North Carolina Pick 4 Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 9
 • 1
 • 9
 • 7
 • 6

Kết quả North Carolina Pick 4 Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023.

tối

 • 9
 • 4
 • 6
 • 7
 • 0

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 8
 • 5
 • 5
 • 4
 • 6

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023.

tối

 • 8
 • 4
 • 1
 • 9
 • 0

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 3
 • 8
 • 0
 • 0
 • 1

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023.

tối

 • 6
 • 6
 • 8
 • 9
 • 5

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 2
 • 1
 • 0
 • 2
 • 1

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023.

tối

 • 7
 • 2
 • 7
 • 3
 • 1

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 0
 • 2
 • 2
 • 9
 • 3

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023.

tối

 • 0
 • 6
 • 0
 • 8
 • 3

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 1
 • 3
 • 3
 • 1
 • 5

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023.

tối

 • 3
 • 8
 • 6
 • 2
 • 4

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023.

giữa trưa

 • 8
 • 2
 • 9
 • 3
 • 1

Thông tin v? North Carolina Pick 4

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong North Carolina Pick 4 Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 9.

North Carolina Pick 4 được tổ chức bởi North Carolina Education Lottery.

Thông tin thêm về North Carolina Education Lottery