Kết quả New York Take 5

1392.5 triệu ₫

jackpot tiếp theo

Play New York Take 5 trực tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019.

3 16 20 27 29
Kết quả Giá trị giải
5 1435.5 triệu ₫
4 10.2 triệu ₫
3 522191 ₫
2 23209 ₫

Kết quả New York Take 5 Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019.

7 20 25 31 37
Kết quả Giá trị giải
5 1588 triệu ₫
4 11.7 triệu ₫
3 533796 ₫
2 23209 ₫

Kết quả New York Take 5 Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019.

17 27 30 36 38
Kết quả Giá trị giải
5 1427.6 triệu ₫
4 11.4 triệu ₫
3 545400 ₫
2 23209 ₫

Vé có thể được mua tại USA. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Sáu, Thứ Năm, Thứ Tư, Thứ Ba, Thứ Hai và Chủ Nhật.

Trong New York Take 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 39.

Jackpot giữa 0 ₫ và 1392.5 triệu ₫

New York Take 5 được tổ chức bởi New York State Gaming Commission www.gaming.ny.gov

Tỷ lệ thắng trong New York Take 5

Trong New York Take 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 39

  • Jackpot trong New York Take 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 575757
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3387
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 103
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10