Kết quả New York Take 5

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020.

2020/1172

 • 2
 • 8
 • 10
 • 18
 • 24
Kết quả Giá trị giải
5 704.3 triệu ₫
4 7.1 triệu ₫
3 405589 ₫
2 23177 ₫

Kết quả New York Take 5 Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020.

2020/1171

 • 1
 • 22
 • 33
 • 34
 • 36
Kết quả Giá trị giải
5 1386.2 triệu ₫
4 14 triệu ₫
3 579413 ₫
2 23177 ₫

Kết quả New York Take 5 Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020.

2020/1170

 • 4
 • 17
 • 21
 • 27
 • 29
Kết quả Giá trị giải
5 700.9 triệu ₫
4 8.8 triệu ₫
3 428765 ₫
2 23177 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

New York Take 5 được tổ chức bởi New York State Gaming Commission. Trang web chinh thưc: nylottery.ny.gov

Tỷ lệ thắng trong New York Take 5

Trong New York Take 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 39.

 • Jackpot trong New York Take 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 575757
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3387
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 103
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10