Kết quả New York Cash4Life

165427.5 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi New York Cash4Life Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020.

4 25 37 56 57 2
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 59.1 triệu ₫
4 11.8 triệu ₫
3 + 1 2.4 triệu ₫
3 590813 ₫
2 + 1 236325 ₫
2 94530 ₫
1 + 1 47265 ₫

Kết quả New York Cash4Life Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020.

24 40 49 54 57 2
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 59.1 triệu ₫
4 11.8 triệu ₫
3 + 1 2.4 triệu ₫
3 590813 ₫
2 + 1 236325 ₫
2 94530 ₫
1 + 1 47265 ₫

Kết quả New York Cash4Life Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020.

1 14 16 41 52 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 không chiến thắng
4 11.8 triệu ₫
3 + 1 2.4 triệu ₫
3 590813 ₫
2 + 1 236325 ₫
2 94530 ₫
1 + 1 47265 ₫

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Chủ Nhật, Thứ Bảy, Thứ Sáu, Thứ Năm, Thứ Tư và Thứ Ba.

New York Cash4Life được tổ chức bởi New York State Gaming Commission nylottery.ny.gov

Tỷ lệ thắng trong New York Cash4Life

Trong New York Cash4Life Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 60

  • Jackpot trong New York Cash4Life là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 21846048
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7282016
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 79440
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 26480
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1471
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 490
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 83
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 28
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 13