Kết quả New York Cash4Life

162235.5 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi New York Cash4Life Trực Tuyến

Kết quả New York Cash4Life Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

2020/300

 • 1
 • 6
 • 19
 • 58
 • 59
 • 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 57.9 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 579413 ₫
2 + 1 231765 ₫
2 92706 ₫
1 + 1 46353 ₫

Kết quả New York Cash4Life Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

2020/299

 • 14
 • 39
 • 44
 • 45
 • 53
 • 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 *
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 579413 ₫
2 + 1 231765 ₫
2 92706 ₫
1 + 1 46353 ₫

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/298

 • 18
 • 25
 • 31
 • 33
 • 42
 • 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 57.9 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 579413 ₫
2 + 1 231765 ₫
2 92706 ₫
1 + 1 46353 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Tỷ lệ thắng trong New York Cash4Life

Trong New York Cash4Life Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 60 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong New York Cash4Life là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 21846048
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7282016
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 79440
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 26480
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1471
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 490
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 83
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 28
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 13