Kết quả New York Bài lô tô

139419 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi New York Bài lô tô Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

2 8 9 48 57 59 33
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 34.9 triệu ₫
4 650622 ₫
3 23237 ₫

Kết quả New York Bài lô tô Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020.

6 18 22 25 54 57 15
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 69.3 triệu ₫
4 627386 ₫
3 23237 ₫

Kết quả New York Bài lô tô Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020.

2 7 38 41 45 59 32
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 31.1 triệu ₫
4 580913 ₫
3 23237 ₫

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

New York Bài lô tô được tổ chức bởi New York State Gaming Commission nylottery.ny.gov

Tỷ lệ thắng trong New York Bài lô tô

Trong New York Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 59

  • Jackpot trong New York Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45057474
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 7509579
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 141690
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2180
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 96