Kết quả New York Bài lô tô

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020.

2020/52

  • 14
  • 19
  • 31
  • 43
  • 53
  • 58
  • 25
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 *
5 43.8 triệu ₫
4 718472 ₫
3 23177 ₫

Kết quả New York Bài lô tô Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020.

2020/51

  • 5
  • 7
  • 12
  • 14
  • 19
  • 27
  • 25
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 8209.8 triệu ₫
5 7 triệu ₫
4 208589 ₫
3 23177 ₫

Kết quả New York Bài lô tô Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020.

2020/50

  • 1
  • 10
  • 25
  • 29
  • 53
  • 58
  • 27
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 *
5 44 triệu ₫
4 579413 ₫
3 23177 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

New York Bài lô tô được tổ chức bởi New York State Gaming Commission. Trang web chinh thưc: nylottery.ny.gov

Tỷ lệ thắng trong New York Bài lô tô

Trong New York Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 59 và 1 số tiền thưởng.

  • Jackpot trong New York Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45057474
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 7509579
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 141690
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2180
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 96