Kết quả New Mexico Pick 4 day

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020.

 • 9
 • 4
 • 7
 • 8

Kết quả New Mexico Pick 4 day Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020.

 • 5
 • 4
 • 2
 • 3

Kết quả New Mexico Pick 4 day Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

 • 9
 • 4
 • 1
 • 7

Kết quả New Mexico Pick 4 day Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 4
 • 8
 • 7

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

 • 9
 • 8
 • 1
 • 0

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

 • 8
 • 8
 • 5
 • 7

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 4
 • 7
 • 6

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong New Mexico Pick 4 day Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 9.

New Mexico Pick 4 day được tổ chức bởi New Mexico Lottery. Trang web chinh thưc: www.nmlottery.com