Kết quả New Hampshire Gimme 5

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 9
 • 11
 • 13
 • 16
 • 19

Kết quả New Hampshire Gimme 5 Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 15
 • 16
 • 20
 • 26
 • 27

Kết quả New Hampshire Gimme 5 Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

 • 2
 • 3
 • 12
 • 14
 • 18

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm.

New Hampshire Gimme 5 được tổ chức bởi New Hampshire Lottery. Trang web chinh thưc: www.nhlottery.com

Tỷ lệ thắng trong New Hampshire Gimme 5

Trong New Hampshire Gimme 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 39.

 • Jackpot trong New Hampshire Gimme 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.