Kết quả Natural State Jackpot

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020.

1 6 13 26 34

Kết quả Natural State Jackpot Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020.

6 11 13 21 26

Kết quả Natural State Jackpot Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020.

9 13 28 36 37

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020.

10 14 24 32 37

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020.

16 17 22 33 39

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020.

5 19 29 32 39

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020.

3 9 15 30 32

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy, Thứ Sáu, Thứ Năm, Thứ Tư và Thứ Ba.

Natural State Jackpot được tổ chức bởi Arkansas Scholarship Lottery www.myarkansaslottery.com

Tỷ lệ thắng trong Natural State Jackpot

Trong Natural State Jackpot Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 39

  • Jackpot trong Natural State Jackpot là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.