Kết quả Minnesota Northstar Cash

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020.

 • 7
 • 8
 • 16
 • 23
 • 24

Kết quả Minnesota Northstar Cash Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020.

 • 6
 • 13
 • 19
 • 27
 • 31

Kết quả Minnesota Northstar Cash Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

 • 4
 • 6
 • 8
 • 14
 • 19

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu.

Trong Minnesota Northstar Cash Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 31.

Minnesota Northstar Cash được tổ chức bởi Minnesota Lottery. Trang web chinh thưc: www.mnlottery.com