Kết quả Kentucky Cash Ball 225

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

 • 13
 • 24
 • 34
 • 35
 • 4

Kết quả Kentucky Cash Ball 225 Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

 • 18
 • 20
 • 24
 • 25
 • 4

Kết quả Kentucky Cash Ball 225 Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

 • 5
 • 11
 • 15
 • 31
 • 14

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Kentucky Cash Ball 225 Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 1 - 35 và 1 số tiền thưởng.

Kentucky Cash Ball 225 được tổ chức bởi Kentucky Lottery. Trang web chinh thưc: www.kylottery.com