Kết quả Kansas Super Kansas Cash

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019.

2 3 5 24 28 15
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 5.8 triệu ₫
4 580213 ₫
3 + 1 580213 ₫
3 46417 ₫
2 + 1 46417 ₫
1 + 1 23209 ₫

Kết quả Kansas Super Kansas Cash Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019.

1 15 16 26 29 5
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 46.4 triệu ₫
4 + 1 5.8 triệu ₫
4 580213 ₫
3 + 1 580213 ₫
3 46417 ₫
2 + 1 46417 ₫
1 + 1 23209 ₫

Kết quả Kansas Super Kansas Cash Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019.

11 22 24 25 30 16
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 5.8 triệu ₫
4 580213 ₫
3 + 1 580213 ₫
3 46417 ₫
2 + 1 46417 ₫
1 + 1 23209 ₫

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Hai và Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Kansas Super Kansas Cash

Trong Kansas Super Kansas Cash Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 32

  • Jackpot trong Kansas Super Kansas Cash là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 5034400
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 209766
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 37292
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1554
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1434
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 172
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 58