Kết quả Kansas Super Kansas Cash

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/128

 • 5
 • 11
 • 12
 • 25
 • 32
 • 25
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 *
4 579425 ₫
3 + 1 579425 ₫
3 46354 ₫
2 + 1 46354 ₫
1 + 1 23177 ₫

Kết quả Kansas Super Kansas Cash Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/127

 • 1
 • 3
 • 6
 • 17
 • 29
 • 9
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 46.4 triệu ₫
4 + 1 5.8 triệu ₫
4 579425 ₫
3 + 1 579425 ₫
3 46354 ₫
2 + 1 46354 ₫
1 + 1 23177 ₫

Kết quả Kansas Super Kansas Cash Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

2020/126

 • 2
 • 5
 • 12
 • 14
 • 18
 • 14
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 *
4 + 1 *
4 579425 ₫
3 + 1 579425 ₫
3 46354 ₫
2 + 1 46354 ₫
1 + 1 23177 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Bảy.

Super Kansas Cash được tổ chức bởi Kansas Lottery. Trang web chinh thưc: www.kslottery.com

Tỷ lệ thắng trong Super Kansas Cash

Trong Super Kansas Cash Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 32 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Super Kansas Cash là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 5034400
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 209766
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 37292
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1554
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1434
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 172
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 58