Kết quả Illinois Bài lô tô

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

2020/126

 • 8
 • 15
 • 23
 • 32
 • 33
 • 41
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 311.8 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 115885 ₫
2 23177 ₫

Kết quả Illinois Bài lô tô Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/125

 • 6
 • 10
 • 20
 • 43
 • 45
 • 51
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 73.7 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 115885 ₫
2 23177 ₫

Kết quả Illinois Bài lô tô Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020.

2020/124

 • 4
 • 7
 • 8
 • 20
 • 49
 • 50
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 54.1 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 115885 ₫
2 23177 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Illinois Bài lô tô được tổ chức bởi Illinois Lottery. Trang web chinh thưc: www.illinoislottery.com

Tỷ lệ thắng trong Illinois Bài lô tô

Trong Illinois Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 52.

 • Jackpot trong Illinois Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20358520
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 73763
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1311
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 67
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8