Kết quả Illinois Bài lô tô

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024.

JACKPOT

 • 1
 • 5
 • 15
 • 31
 • 32
 • 48
 • 15

LOTTO MILLION 1

 • 9
 • 13
 • 30
 • 34
 • 46
 • 47

LOTTO MILLION 2

 • 9
 • 34
 • 35
 • 36
 • 38
 • 44

Kết quả Illinois Bài lô tô Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024.

JACKPOT

 • 6
 • 11
 • 15
 • 29
 • 42
 • 49
 • 15

LOTTO MILLION 1

 • 5
 • 7
 • 11
 • 14
 • 18
 • 40

LOTTO MILLION 2

 • 8
 • 12
 • 20
 • 31
 • 44
 • 45

Kết quả Illinois Bài lô tô Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

JACKPOT

 • 4
 • 13
 • 24
 • 27
 • 28
 • 41
 • 10

LOTTO MILLION 1

 • 3
 • 6
 • 21
 • 22
 • 27
 • 49

LOTTO MILLION 2

 • 4
 • 8
 • 18
 • 23
 • 31
 • 39

Thông tin v? Illinois Bài lô tô

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Illinois Bài lô tô được tổ chức bởi Illinois Lottery.

Tỷ lệ thắng trong Illinois Bài lô tô

Trong Illinois Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 50.

 • Jackpot trong Illinois Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20358500.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 73763.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1311.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 67.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8.

Thông tin thêm về Illinois Lottery