Kết quả Illinois Bài lô tô

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019.

13 19 22 25 31 42
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 40.8 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 116043 ₫
2 23209 ₫

Kết quả Illinois Bài lô tô Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019.

9 16 18 21 25 33
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 41.5 triệu ₫
4 963153 ₫
3 116043 ₫
2 23209 ₫

Kết quả Illinois Bài lô tô Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019.

17 20 30 33 38 49
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 28.3 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 116043 ₫
2 23209 ₫

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Thứ Năm.

Tỷ lệ thắng trong Illinois Bài lô tô

Trong Illinois Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 52

  • Jackpot trong Illinois Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20358520
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 73763
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1311
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 67
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8