Kết quả Georgia Jumbo Bucks Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

 • 15
 • 22
 • 34
 • 39
 • 44
 • 46

Kết quả Georgia Jumbo Bucks Lotto Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 12
 • 13
 • 24
 • 30
 • 33
 • 36

Kết quả Georgia Jumbo Bucks Lotto Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

 • 13
 • 17
 • 24
 • 29
 • 38
 • 41

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai và Thứ Năm.

Trong Georgia Jumbo Bucks Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 47.

Georgia Jumbo Bucks Lotto được tổ chức bởi Georgia Lottery. Trang web chinh thưc: www.galottery.com