Kết quả Delaware Play 4

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 6
 • 3
 • 5

Kết quả Delaware Play 4 Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

 • 7
 • 5
 • 6
 • 2

Kết quả Delaware Play 4 Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

 • 8
 • 9
 • 3
 • 3

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba và Chủ Nhật.

Trong Delaware Play 4 Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 1 - 9.

Delaware Play 4 được tổ chức bởi Delaware State Lottery. Trang web chinh thưc: www.delottery.com