Kết quả Delaware Multi-Win Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2023.

 • 7
 • 16
 • 17
 • 22
 • 27
 • 35

Kết quả Delaware Multi-Win Lotto Thứ Năm, 7 tháng 12, 2023.

 • 3
 • 8
 • 21
 • 23
 • 27
 • 35

Kết quả Delaware Multi-Win Lotto Thứ Tư, 6 tháng 12, 2023.

 • 18
 • 21
 • 28
 • 31
 • 33
 • 34

Thông tin v? Multi-Win Lotto

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu.

Jackpot bắt đầu từ 1.2 tỷ VNĐ.

Multi-Win Lotto được tổ chức bởi Delaware State Lottery.

Tỷ lệ thắng trong Multi-Win Lotto

Trong Delaware Multi-Win Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 34.

 • Jackpot trong Multi-Win Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.

Thông tin thêm về Delaware State Lottery