Kết quả Delaware Multi-Win Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024.

 • 4
 • 5
 • 6
 • 18
 • 27
 • 30

Kết quả Delaware Multi-Win Lotto Thứ Tư, 19 tháng 6, 2024.

 • 15
 • 17
 • 19
 • 24
 • 32
 • 33

Kết quả Delaware Multi-Win Lotto Thứ Ba, 18 tháng 6, 2024.

 • 8
 • 10
 • 13
 • 15
 • 18
 • 32

Thông tin v? Multi-Win Lotto

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Jackpot bắt đầu từ 1.3 tỷ VNĐ.

Multi-Win Lotto được tổ chức bởi Delaware State Lottery.

Tỷ lệ thắng trong Multi-Win Lotto

Trong Delaware Multi-Win Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 35.

 • Jackpot trong Multi-Win Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.

Thông tin thêm về Delaware State Lottery