Kết quả Connecticut Play 4 day

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 6
 • 2
 • 9

Kết quả Connecticut Play 4 day Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 4
 • 5
 • 5
 • 9

Kết quả Connecticut Play 4 day Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

 • 6
 • 5
 • 3
 • 5

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm.

Trong Connecticut Play 4 day Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 9.

Connecticut Play 4 day được tổ chức bởi Connecticut Lottery . Trang web chinh thưc: www.ctlottery.org