Kết quả Connecticut Play 3 day

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

  • 4
  • 8
  • 6

Kết quả Connecticut Play 3 day Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

  • 0
  • 7
  • 5

Kết quả Connecticut Play 3 day Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

  • 2
  • 8
  • 5

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Connecticut Play 3 day Lựa chọn máy nghe nhạc 3 số giữa 0 - 9.

Connecticut Play 3 day được tổ chức bởi Connecticut Lottery . Trang web chinh thưc: www.ctlottery.org