Kết quả Connecticut Night Lucky Links

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020.

 • 2
 • 4
 • 7
 • 8
 • 15
 • 16
 • 17
 • 22

Kết quả Connecticut Night Lucky Links Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020.

 • 3
 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
 • 14
 • 18
 • 21

Kết quả Connecticut Night Lucky Links Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020.

 • 5
 • 9
 • 12
 • 13
 • 15
 • 20
 • 21
 • 22

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Connecticut Night Lucky Links được tổ chức bởi Connecticut Lottery . Trang web chinh thưc: www.ctlottery.org

Tỷ lệ thắng trong Connecticut Night Lucky Links

Trong Connecticut Night Lucky Links Lựa chọn máy nghe nhạc 8 số giữa 1 - 22.

 • Jackpot trong Connecticut Night Lucky Links là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.