Kết quả Connecticut Night Lucky Links

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019.

6 9 10 12 14 17 19 22

Kết quả Connecticut Night Lucky Links Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019.

7 8 11 12 15 16 17 20

Kết quả Connecticut Night Lucky Links Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019.

2 3 6 10 12 16 19 20

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Năm, Thứ Tư, Thứ Ba, Thứ Hai, Chủ Nhật, Thứ Bảy và Thứ Sáu.

Trong Connecticut Night Lucky Links Lựa chọn máy nghe nhạc 8 số giữa 1 - 22.

Connecticut Night Lucky Links được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association www.musl.com