Kết quả California Midday 3

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020.

3 8 2

Kết quả California Midday 3 Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020.

4 3 6

Kết quả California Midday 3 Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020.

7 3 3

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

7 9 6

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020.

4 6 3

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020.

3 9 6

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020.

8 6 8

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Hai, Chủ Nhật, Thứ Bảy, Thứ Sáu, Thứ Năm và Thứ Tư.

Trong California Midday 3 Lựa chọn máy nghe nhạc 3 số giữa 0 - 9.

California Midday 3 được tổ chức bởi California Lottery www.calottery.com