Kết quả Arkansas Natural State Jackpot

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

 • 4
 • 13
 • 20
 • 29
 • 34

Kết quả Arkansas Natural State Jackpot Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 7
 • 14
 • 26
 • 31
 • 32

Kết quả Arkansas Natural State Jackpot Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

 • 13
 • 23
 • 25
 • 28
 • 36

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Arkansas Natural State Jackpot được tổ chức bởi Arkansas Scholarship Lottery . Trang web chinh thưc: www.myarkansaslottery.com

Tỷ lệ thắng trong Arkansas Natural State Jackpot

Trong Arkansas Natural State Jackpot Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 39.

 • Jackpot trong Arkansas Natural State Jackpot là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.