Kết quả Arkansas Natural State Jackpot

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

 • 5
 • 21
 • 25
 • 26
 • 38

Kết quả Arkansas Natural State Jackpot Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020.

 • 15
 • 16
 • 28
 • 36
 • 37

Kết quả Arkansas Natural State Jackpot Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020.

 • 2
 • 10
 • 11
 • 15
 • 28

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Arkansas Natural State Jackpot được tổ chức bởi Arkansas Scholarship Lottery . Trang web chinh thưc: www.myarkansaslottery.com

Tỷ lệ thắng trong Arkansas Natural State Jackpot

Trong Arkansas Natural State Jackpot Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 39.

 • Jackpot trong Arkansas Natural State Jackpot là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.