Kết quả U.K. Lotto HotPicks

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

14 18 23 28 36 37
Kết quả Giá trị giải
1 + 1 + 1 không chiến thắng
1 + 1 + 1 không chiến thắng
không chiến thắng

U.K. Lotto HotPicks số chiến thắng Thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019

5 8 40 41 43 45
Kết quả Giá trị giải
1 + 1 + 1 không chiến thắng
1 + 1 + 1 không chiến thắng
không chiến thắng

U.K. Lotto HotPicks số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019

18 25 29 32 35 58
Kết quả Giá trị giải
1 + 1 + 1 không chiến thắng
1 + 1 + 1 không chiến thắng
không chiến thắng

U.K. Lotto HotPicks số chiến thắng Thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2019

4 10 11 17 53 54
Kết quả Giá trị giải
1 + 1 + 1 không chiến thắng
1 + 1 + 1 không chiến thắng
không chiến thắng

U.K. Lotto HotPicks số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 06 tháng 7 năm 2019

24 30 44 50 56 57
Kết quả Giá trị giải
1 + 1 + 1 không chiến thắng
1 + 1 + 1 không chiến thắng
không chiến thắng

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại U.K..

Trong U.K. Lotto HotPicks Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 59.

Tỷ lệ thắng trong U.K. Lotto HotPicks

U.K. Lotto HotPicks có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong U.K. Lotto HotPicks là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính, 5 số tiền thưởng và 5 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 5.
  • Jackpot trong U.K. Lotto HotPicks là chiến thắng bằng cách kết hợp . Tỷ lệ cược là 1 trong 0.
  • Jackpot trong U.K. Lotto HotPicks là chiến thắng bằng cách kết hợp . Tỷ lệ cược là 1 trong 0.
  • Jackpot trong U.K. Lotto HotPicks là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính, 3 số tiền thưởng và 3 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 3.

Trang web chinh thưc