Kết quả U.K. EuroMillions

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

U.K. EuroMillions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019

13 14 17 26 28 2 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 2.6 tỷ ₫
5 284.4 triệu ₫
4 + 2 23.4 triệu ₫
4 + 1 1.7 triệu ₫
4 769694.91 ₫
3 + 2 1 triệu ₫
3 + 1 176548.33 ₫
3 176548.33 ₫
2 + 2 202600.26 ₫
2 + 1 106998.99 ₫
2 69549.34 ₫
1 + 2 124444.48 ₫

U.K. EuroMillions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019

3 5 13 18 39 7 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 785.8 triệu ₫
4 + 2 40.9 triệu ₫
4 + 1 2.1 triệu ₫
4 822729.19 ₫
3 + 2 1.5 triệu ₫
3 + 1 170267.96 ₫
3 170267.96 ₫
2 + 2 294479.83 ₫
2 + 1 100951.22 ₫
2 66292.85 ₫
1 + 2 167476.68 ₫

U.K. EuroMillions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019

2 31 39 45 47 4 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 8.4 tỷ ₫
5 1.2 tỷ ₫
4 + 2 60.9 triệu ₫
4 + 1 4.7 triệu ₫
4 1.5 triệu ₫
3 + 2 2.3 triệu ₫
3 + 1 350770.6 ₫
3 295410.26 ₫
2 + 2 394733.23 ₫
2 + 1 181200.46 ₫
2 99322.98 ₫
1 + 2 184224.35 ₫

U.K. EuroMillions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 09 tháng 7 năm 2019

7 29 32 36 41 6 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 1.9 tỷ ₫
4 + 2 69.3 triệu ₫
4 + 1 2.8 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 + 2 1.8 triệu ₫
3 + 1 249354.17 ₫
3 240515.12 ₫
2 + 2 330533.84 ₫
2 + 1 130492.25 ₫
2 83970.95 ₫
1 + 2 168174.5 ₫

Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Vé có thể được mua tại U.K..

Trong U.K. EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50.

Tỷ lệ thắng trong U.K. EuroMillions

U.K. EuroMillions có 13 mức thưởng.

 • Jackpot trong U.K. EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107515.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 621503.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 31076.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13812.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14126.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 707.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 314.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 986.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 50.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 22.
 • giải thưởng nhỏ nhất U.K. EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 188.

Trang web chinh thưc