Kết quả Thụy Sĩ Bài lô tô

Chơi Thụy Sĩ Bài lô tô Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/86

 • 3
 • 12
 • 21
 • 29
 • 33
 • 40
 • 2
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 268575076.1 triệu ₫
5 + 1 724320.1 triệu ₫
5 373131.4 triệu ₫
4 + 1 46436.6 triệu ₫
4 26105.5 triệu ₫
3 + 1 9991 triệu ₫
3 4324.1 triệu ₫

Kết quả Thụy Sĩ Bài lô tô Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/85

 • 8
 • 9
 • 11
 • 21
 • 33
 • 36
 • 4
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 537150152.3 triệu ₫
5 + 1 1963042.1 triệu ₫
5 537150.2 triệu ₫
4 + 1 53043.6 triệu ₫
4 25272.9 triệu ₫
3 + 1 9991 triệu ₫
3 4001.8 triệu ₫

Kết quả Thụy Sĩ Bài lô tô Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/84

 • 22
 • 25
 • 26
 • 32
 • 36
 • 39
 • 4
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 *
6 *
5 + 1 24139474.1 triệu ₫
5 537150.2 triệu ₫
4 + 1 85997.7 triệu ₫
4 44422.3 triệu ₫
3 + 1 13240.8 triệu ₫
3 5693.8 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Thụy-sĩ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Thụy Sĩ Bài lô tô được tổ chức bởi Swisslos. Trang web chinh thưc: www.swisslos.ch

Tỷ lệ thắng trong Thụy Sĩ Bài lô tô

Trong Thụy Sĩ Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 42 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Thụy Sĩ Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 31474716
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6294943
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 145716
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 29143
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 3331
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 666
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 220
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 44