Kết quả Thụy Sĩ Bài lô tô

48.3 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Thụy Sĩ Bài lô tô trực tuyến

Hoa Kỳ Mega Millions

8536.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2019

5 11 17 21 29 35 6
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 27.1 triệu ₫
5 9.9 triệu ₫
4 + 1 2.4 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 + 1 499406.16 ₫
3 170267.96 ₫

Thụy Sĩ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2019

14 24 28 35 39 40 6
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 103.5 tỷ ₫
6 không chiến thắng
5 + 1 371.6 triệu ₫
5 23 triệu ₫
4 + 1 3.4 triệu ₫
4 1.7 triệu ₫
3 + 1 584074.92 ₫
3 223534.85 ₫

Thụy Sĩ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019

4 23 24 33 39 42 2
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 23 tỷ ₫
5 + 1 144.1 triệu ₫
5 23 triệu ₫
4 + 1 3.2 triệu ₫
4 1.7 triệu ₫
3 + 1 536855.8 ₫
3 227721.76 ₫

Thụy Sĩ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 08 tháng 5 năm 2019

3 7 9 22 23 28 6
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 191 triệu ₫
5 22.8 triệu ₫
4 + 1 2.5 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 + 1 477541.14 ₫
3 166313.65 ₫

Thụy Sĩ Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 04 tháng 5 năm 2019

11 12 18 30 34 36 4
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 151.7 triệu ₫
5 22.9 triệu ₫
4 + 1 3.6 triệu ₫
4 1.7 triệu ₫
3 + 1 577561.94 ₫
3 252843.27 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Thụy sĩ và Trực tuyến.

Trong Thụy Sĩ Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 42.

Tỷ lệ thắng trong Thụy Sĩ Bài lô tô

Thụy Sĩ Bài lô tô có 8 mức thưởng.

  • Jackpot trong Thụy Sĩ Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 31474716.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6294943.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 145716.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 29143.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 3331.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 666.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 220.
  • giải thưởng nhỏ nhất Thụy Sĩ Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 44.

Thụy Sĩ Bài lô tô được tổ chức bởi Swisslos - Trang web chinh thưc